Wat doet een architekt nu eigenlijk? 

Jouw gevoel van thuis heeft te maken met wie jij bent en hoe jij het leven inricht. Je thuis voelen is een persoonlijk gevoel en het ontwerp dient hierbij aan te sluiten. Jouw nieuwe huis moet je doen thuiskomen. Archivice kan jou hierbij ondersteunen. Lees hier hoe.  

Wij merken vaak tijdens een kennismaking bij ons op buro – met een heerlijke vers gezet kopje koffie of thee – dat het niet altijd even duidelijk is wat een architekt eigenlijk doet. Een architekt maakt van jouw bouw- of renovatiewensen een concreet project, kijkt naar de mogelijke oplossingen, waakt over de technische integriteit en is jouw persoonlijke adviseur tijdens de (ver)bouwperiode. Dit alles is een proces en is niet binnen één dag gerealiseerd. Rome is ten slotte ook niet binnen één dag gebouwd 😉.  

De aanpak 

Hoe het gehele traject er voor jouw persoonlijk eruit zal zien, hangt af van wanneer je op welk punt instapt. Wij kunnen jou helpen van begin tot eind (en daarna 😀), maar wij kunnen ook bijvoorbeeld alleen de nodige vergunningstekeningen of de bouwbegeleiding uit handen nemen. Wat wij ook voor jou gaan doen, jij – als opdrachtgever – staat altijd centraal. Wij staan als architektenburo naast jou en niet tegenover jou. Lees hier onze persoonlijke aanpak.  

1

Kennismaken

Het begint allemaal met een vrijblijvende kennismaking. Het is voor ons belangrijk dat er niet alleen een goede klik is, maar ook dat het duidelijk is waar de behoefte is.

Wij komen bij jou thuis of op de locatie om de wensen en ideeën te bespreken. Hierbij vinden wij het gaaf als je al bijvoorbeeld een referentie(s) of moodboard hebt ter inspiratie.

In deze fase is het belangrijk dat je vooral verteld wat jij voor ogen hebt, wat jouw behoefte is. Wij luisteren in deze fase aandachtig naar jou als ons toekomstig opdrachtgever. Deze informatie is tenslotte de basis van het ontwerp!

Samen bespreken we wat je voor ogen hebt en wilt realiseren, de mogelijkheden van de locatie binnen een bestemmingsplan en/of kavelpaspoort, welke bouwstijl jou het meeste aanspreekt en ook past op deze locatie.

Ook komt het begrip circulariteit op tafel. Wat zijn jouw wensen hierin?

Circulair bouwen

Bij circulair bouwen passen we het principe van circulariteit toe op de bouw. We spreken van circulair bouwen als bij de totstandkoming van een gebouw zo min mogelijk nieuwe grondstoffen worden gebruikt en zo min mogelijk vervuiling plaatsvindt.

Circulair bouwen: Circulair bouwen is onderdeel van ‘de circulaire economie’. Hiermee wordt een economisch systeem bedoeld waar geen afval meer bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Minimaal gebruiken en maximaal hergebruiken van grondstoffen dus. Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn.

Vervolgens wordt het ontwerp- en bouwproces toegelicht. In dit gesprek worden (als het al kan) al schetsend jouw wensen in beeld gebracht, zodat er vaak al een richting bepaald is.

Meteen al kennismaken?

Plan een kennismaking in
2

Bestaande situatie in kaart brengen

In de tweede fase kijken we naar de (bouwkundige) kaders. Denk aan hoe groot is het perceel of de bestaande woning? De werkzaamheden die wij kunnen verrichten tijdens deze fase zijn:

 • Het helder krijgen van de kavelmogelijkheden
 • Inmeten van de bestaande situatie
 • Uittekenen van de bestaande situatie
 • Bouwkundige opname maken

3

Schetsontwerp

In deze fase gaan wij jouw ideeën tot leven laten komen. In deze schets kun je al goed zien wat de stijl van de woning gaat worden. Bij het maken van het schetsontwerp houden wij direct rekening met de eisen die vanuit de gemeente zijn gesteld aan de bouwkavel. Ook kijken wij naar de situatie op de kavel (zonsopkomst en -ondergang) en de ruimtelijke indeling (interieur).

Wij presenteren het schetsontwerp vaak in 3D of anders in interieur en exterieur moodboards met de 2D plattengronden en situatietekening.

De werkzaamheden tijdens deze fase zijn:

 • Het opstellen / afstemmen van programma van eisen
 • Onderzoek bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
 • Het maken van een situatietekening
 • Het maken van een schetsontwerp
 • Bespreken van schetsontwerp met jou

4

Voorlopig ontwerp

Het schetsplan kan in één keer een treffer zijn, maar vaak ‘groeit’ het ontwerp verder door. Het groeien van het ontwerp gebeurt tijdens meerdere besprekingen waarbij er eventueel varianten worden bedacht en het wordt uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. In het voorlopig ontwerp liggen de situering op de kavel vast, de indeling vast, en de verschijningsvorm is helder. Ook worden globaal materiaal keuzes gemaakt, wordt er nagedacht over de structurele en constructieve opzet.

Bij het voorlopig ontwerp presenteren wij het ontwerp direct aan onze vaste aannemers of een voor jou bekende aannemer. Het voordeel om dit zo vroeg in het proces al op te pakken is dat de bouwkosten al vrij snel inzichtelijk worden (wat handig is voor jouw budgetbepaling) terwijl de kosten hiervoor beperkt blijven.

Tijdens fase vier worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • het maken van een voorlopig ontwerp m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels
 • het geven van advies over de materiaalkeuze en bouwmethodiek
 • vooroverleg gemeente m.b.t. bestemmingsplan, stedenbouw en welstand
 • eventuele wijzigingen verwerken n.a.v. wensen opdrachtgever
 • het laten maken van een globale kostenraming of het laten maken van een elementenbegroting
 • het bespreken van de stappen in deze fase met jou als onze opdrachtgever
5

Definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Hierbij gaan wij samen de afmetingen, kleuren en materialen vastleggen. Ook wordt er nagedacht over de constructieve opzet van het geheel.

Andere werkzaamheden kunnen zijn:

 • het verfijnen en uitwerken van programma van eisen
 • het maken van een definitief ontwerp m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels
 • het maken van de definitieve situatietekening
 • vervolgoverleg stedenbouwkundige inzake plantoetsing
 • vervolgoverleg welstand
 • het (laten) maken van een artist impressie/3D visualisatie
 • het overleggen van de voortgang met jou en constructeur
 • eventuele wijzigingen verwerken n.a.v. wensen opdrachtgever
 • het laten maken van een detailbegroting
6

Technisch ontwerp en vergunningen

Op basis van het definitieve ontwerp gaan wij een technische uitwerking maken. Deze technische uitwerking is niet alleen nodig voor het aanvragen van de omgevingsvergunning, maar ook voor een juiste prijsvergelijking tussen de verschillende aannemers. Ook als wij een prijsaanvraag doen onder meerdere aannemers.

De bouwregelgeving vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit 2012) krijgt de aandacht, maar ook zaken als energie, daglicht, ventilatie en brandveiligheid.

In samenspraak met de constructeur wordt een funderingsplan, vloerenplan en kapplan ontworpen en getekend welke onderbouwd wordt met een constructieberekening.

Andere werkzaamheden die tijdens deze fase worden uitgevoerd zijn:

 • het maken van vergunningstekeningen zoals plattegronden, doorsnede en gevels schaal 1:100
 • binnen- en buitenriolering schematisch op tekening
 • het schematisch uitwerken van terreininrichtingsplan
 • het maken van de situatietekening schaal 1 : 1000 of 1 : 500
 • het maken van doorsnede(n)
 • het maken van bouwkundige principedetails
 • de nodige berekeningen volgend uit het Besluit bouwwerken leefomgeving
 • ventilatie- en daglichtberekening
 • berekening EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC)
 • berekening Milieu Prestatie Gebouw (MPG)
 • berekening milieuprestatieberekening (BENG)
 • toetsing en advies bouwplan m.b.t. brandpreventie
 • het maken van een kleurenschema en materiaaloverzicht (renvooi)
 • het indienen en verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente en bijbehorende overheidsinstanties
7

Uitvoering

De laatste fase is aangebroken, de bouw kan worden gestart! Hierbij kunnen wij jou helpen om de juiste interieur bouwpartner te vinden. Daarnaast kunnen wij ook voor jou de directievoering oppakken en toezicht tijdens de bouw houden.

 

Tijdens de laatste fase blijven wij jou van dienst door:

 • het maken van werktekeningen zoals  plattegronden, doorsnede en gevels schaal 1 : 50 of 1:20
 • het maken van een afwerkstaat
 • het (laten) maken van een bestek of technische omschrijving
 • het kleurenoverzicht met de verfcoderingen
 • de verschillende interieur maatwerkoplossingen
 • aanschrijven en uitnodigen van de verschillende aannemers
 • opstellen nota’s van inlichtingen n.a.v. de vragen
 • het verzorgen van de aanbesteding
 • prijsvergelijk aannemers en onderhandeling
 • en, als jouw ontwerp gerealiseerd is, de oplevering en overdracht van de sleutel

Is je interesse gewekt?

Bel ons dan op voor een vrijblijvend gesprek!

T: 033 – 456 2626
E: buro@archivice.nl