aanleiding
voor de planrichting, opzet en ontwerp zijn de beide opdrachtgevers en beroepen gekozen.
Elisabeth, creatief dichteres, die haar creaties baseert op de maatschappij zoals die eind 18e eeuw in Nederland heerste. Zij werkt vanuit huis en alleen op die manier kan ze haar verzorgende rol als moeder en echtgenote combineren met haar passie. Voor het maken van haar creaties heeft zij een heldere en serene (leef)omgeving nodig.
Hugo is een modern en vooruitstrevend denkende rechtsgeleerde die juist paal en perk moet stellen aan alle creatieviteit die hij in zijn praktijk tegenkomt. Hij denkt, in tegenstelling tot zijn echtgenote, rechtlijnig en is daarmee bovengemiddeld succesvol in het internationaal publiekrecht.
Deze 2 tegenstellingen zijn de uitgangspunten van het ontwerp. Hierin komen alle (denk)richtingen samen in, niet alleen, de kern van de woning maar ook van de kavel.
archivice-interessant