Private
visie van een gepensioneerde makelaar was de basis voor deze studie.
Case was de ontwikkeling van grondgebonden doch betaalbare starterswoningen die overal in Nederland geplaatst konden worden. Wij mochten deze visie in een ontwerp gieten.
De woningen zijn zo ontworpen dat de grote van het totale blok aangepast kan worden op de locatie en kavel. De hoeken van het blok zijn verbijzonderd om zo altijd een heldere en prompte beëindiging van het woonblok te garanderen.

De woningen hebben een relatief grote en lichte leefruimte met daarachter gesitueerde de privéruimtes. Daglicht stroomt in deze zone naar binnen door de hoger geplaatste ramen. Het concept is dermate flexibel opgezet dat op de plaats van de inpandige berging/garage ook een atelier of kleine bedrijfsruimte gesitueerd kan worden. Zo krijgt het blok een diversiteit in functies en kunnen bijvoorbeeld de starters en ZP-ers hun speciale wensen kwijt ín de woning.
archivice-interessant