Inventieve

bedrijvigheid ontstaat door veranderende marktomstandigheden. Een bedrijf welke alle bloemkratten in Nederland wast werd niet meer gedoogd aan de rand van een woonwijk. Wij kregen de opdracht voor dit hyper modern opgezette bedrijf een dito ontwerp te maken. Samen met hun buurman die een vrieshuis nodig had ontwikkelden zij in gezamenlijkheid dit stuk industrieterrein.
Wij kozen om het grote benodigde volume in millieu vriendelijke materialen uit te voeren. Door de grote energielasten van dit proces is besloten om samen met het vrieshuis een warmtepomp toe te passen die in alle vloeren van het gebouw zijn weggewerkt.
Eis voor de architectuur was de eenvoud die het gebouw moest bezitten om alle dure maar vereiste bedrijfsmatige techniek te kunnen bekostigen.
archivice-interessant