Tags /

futuristische
i-mode store van KPN was de 1e i-mode store van Europa. In deze experience-shop was het, los van de commerciële functies, mogelijk kennis te maken met het 1e echte digitale telefoontoestel van het fabrikaat DoCoMo. Door de vorm van het winkeloppervlak, de aankleding en de technische voorzieningen was het mogelijk om de 1e stappen te zetten met de digitale mogelijkheden. Een wand vol met ringtonen, een fendermachine om de dorst te lessen, een glazen knikkervloer met RVS-bomen en de rotsblokken om in je eigen gebouwde website plaats te nemen allen gevat in frisse kleuren maakten de beleving kompleet. De toestelpresentatiewanden kregen door de achter gebouwde neonbuizen hun eigen specifieke kleur. De entree van de shop was zodanig vorm gegeven dat de nieuwsgierige bezoeker als het ware in de winkel werd gezogen.
Ingehaald door de razendsnelle techniek is de winkel 24 maanden na de opening gesloten.
archivice-interessant