Mailbericht 

De informatie verzonden met een emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Archivice staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is. 

Project 

Tijdens de uitwerking van een project worden veelvuldig onze ACAD-bestanden gebruikt door andere participanten van het project. De overdracht van dat soort bestanden doen wij onder voorwaarde van de acceptatie van onze disclaimer. 

Hier kunt u deze disclaimer downloaden. 

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van de website van Architektenburo Archivice geldt de door Architektenburo Archivice opgestelde disclaimer. 

Hier kunt u deze disclaimer downloaden. 

Kamer van Koophandel: 685.43.719
BTW-nummer: NL 857491180 B01